31/03/2023 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tệ cẩu 2
敝笱 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:30

 

Nguyên tác

敝笱在梁,
其魚魴鱮。
齊子歸止,
其從如雨。

Phiên âm

Tệ cẩu tại lương,
Kỳ thư phòng tự.
Tề cử quy chỉ,
Kỳ tụng như vũ.

Dịch nghĩa

Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá,
Thì cá phòng cá tự không giữ lại được.
Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước Tề,
Kẻ đi theo đông như mưa.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Để trong đập, đó thì hư nát,
Con cá to sẩy mất còn đâu.
Nàng về Tề quốc ruổi mau,
Tháp tùng đông đảo kẻ hầu như mưa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

tự: giống như cá phòng, mình đầy mà đầu to, hoặc gọi là cá tiên.
như vũ: như mưa, cũng là đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tệ cẩu 2