Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:02

伐柯2

伐柯伐柯、
其則不遠。
我覯之子、
籩豆有踐。

 

Phạt kha 2

Phạt kha, phạt kha!
Kỳ tắc bất viễn.
Ngã cấu chi tử,
Biên đậu hữu tiễn.

 

Dịch nghĩa

Đẽo cán búa, đẽo cán búa!
Thì cách thức đâu có xa (cán búa cũ thế nào thì đẽo theo y thế ấy).
Nàng mà ta gặp để cưới
(Ở buổi lễ vợ chồng ăn uống chung mâm với nhau) có những đĩa đựng lễ vật bày thành hàng thành dãy. (Cũng như hôm nay ta đã gặp Chu công rất dễ dàng khi ta biết cậy người giới thiệu và biết giữ lễ nghi đến xin bái yết).


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc tỷ
Tắc, phép tắc.
Ngã, ta, tiếng của người ở phía đông tự xưng.
Chi tử, nàng ấy, chỉ người vợ ấy mà nói.
Biên, cái biên như cái dĩa, cái mâm có chân làm bằng tre đan để đựng lễ vật cúng tế.
Đậu, cái bát, tiện bằng gỗ (trên có nắp, dưới có chân, ngoài sơn đen, trong sơn đỏ để đựng lễ vật cúng tế).
Tiễn, dáng bày ra có hàng có dãy.

Nói rằng đẽo cán búa thì phải có cây búa, chẳng qua là do cái cán của cây búa cũ mà rập theo thì được cách thức của cán búa mới.

Và cưới vợ thì phải có người mai, cũng chẳng qua do người mai ấy mà mình thấy được vợ để thành lễ vợ chồng ăn uống chung mâm với nhau.

Người ở phía đông nói những lời nầy để ví với việc hôm nay được gặp Chu công rất dễ.

Đây là lời của dân chúng ở phía đông mến thích Chu công rất sâu xa.

Thiên Phạt kha có 2 chương, mỗi chương bốn câu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đẽo cán búa thì ta lo đẽo.
Cách thức làm cho khéo xa nào!
Gặp nàng trong lễ sơ giao,
Dĩa bày lễ vật kế nhau thành hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cán rìu ta đẽo cán rìu,
Muốn tìm cán mẫu chi điều xa xăm.
Ta mà gặp gỡ Chu Lang,
Cái biên, cái đậu hàng hàng bày ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Búa rìu đẽo cán, đẽo ngay!
Cách làm đâu khó cứ ngày xưa theo.
Nàng mà ta cưới nộp cheo,
Đĩa bày lễ vật sắp theo dãy hàng.
Chu công gặp rất dễ dàng,
Khi người giới thiệu lễ trang giữ gìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời