Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:14

小戎 2

四牡孔阜,
六轡在手。
騏騮是中,
騧驪是驂。
龍盾之合,
鋈以觼軜。
言念君子,
溫其在邑。
方何為期?
胡然我念之?

 

Tiểu nhung 2

Tứ mẫu khổng phụ,
Lục bí tại thủ,
Kỳ lưu thị chưng (trung),
Qua ly thị sâm.
Long thuẫn chi hạp,
Ốc dĩ quyết nạp.
Ngôn niệm quân tử,
Ôn kỳ tại ấp.
Phương hà vi kỳ ?
Hồ nhiên ngã nhiệm chi ?

 

Dịch nghĩa

Bốn con ngựa đực rất to lớn mập mạp,
Sáu sợi dây cương nắm trong tay.
Ngựa xanh đen và ngựa đỏ bờm đen thì thắng ở trong.
Ngựa vàng mõm đen và ngựa ô thì thắng ở ngoài.
Những cái thuẫn có vẽ rồng hợp chung lại chở trên xe.
Khoen có cán để gắn vào cùng mạ bạc để xâu dây cương.
Em nhớ đến chàng,
Chàng ôn hoà đang ở nơi biên giới phía tây.
Sẽ là lúc nào chàng trở về ?
Sao em nhớ chàng quá ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

lưu: ngựa đỏ, lông bờm đen.
trung: hai con ngựa thắng ở trong.
qua: ngựa vàng mõm đen.
ly: ngựa ô.
thuẫn: cái mộc để che tên đỡ, có vẽ hình rồng ở trên, hợp chung lại mà chở, để che đỡ ở phía trên, ắt chở hai cái là để dự bị có cái hư.
quyến: cái khoen có cán (lưỡi để xiết vào xe).
nạp: dây cương phía trong của con ngựa bìa. Đặt cái khoen có cán ấy ở trước cây đòn dựa trước mặt xe để cột dây cương phía trong của ngựa bìa, cho nên gọi là quyết nạp, và cũng mạ bạc để trang sức.
ấp: ấp ở biên giới phía tây.
phương: sẽ. Sẽ lúc nào chàng trở về vậy ? Sao khiến lòng em quá nhớ tưởng ?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa thì mập cao to lớn,
Sáu dây cương nắm trọn uy nghi.
Hai trong thắng ngựa lưu, kỳ,
Hai ngoài thì ngựa qua, ly thắng vào.
Cùng vẽ rồng hợp nhau hai thuẫn.
Khoen bạc thì xâu những dây cương.
Chàng ôi! Em nhớ em thương.
Ở ngoài biên ấp tính chàng ôn nhu.
Sẽ ngày nào liệu trù trở lại ?
Sao khiến em cứ mãi nhớ trông ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Xe chàng bốn ngựa phây phây,
Sáu dây cương ngựa một tay chàng dòng.
Kỳ, lưu, hai ngựa bên trong,
Qua, ly, hai ngựa song song bên ngoài.
Thuẫn rồng đã ghép thành đôi,
Vòng khoen dây thắng chưa phôi ánh vàng.
Nhớ chàng dạ những bàng hoàng,
Nhớ ai mỹ mạo bạt ngàn thành xa.
Khi nào chàng trở lại nhà?
Nhớ chàng thắm thiết biết là mấy mươi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực mập to,
Dây cương sáu sợi nắm gò trong tay.
Ngựa đen và đỏ, trong bày,
Ngựa vàng đen mõm thắng ngoài ngựa ô.
Thuẫn rồng chung hợp xe thồ,
Cán khoen mạ bạc xâu vào dây cương.
Với chàng em nhớ đến thường,
Chàng ôn hoà ở biên cương tây nhà.
Lúc nào chàng trở về ta?
Sao em nhớ quá chàng xa lâu rồi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời