Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:35

晨風 2

山有苞櫟,
隰有六駮。
未見君子,
憂心靡樂。
如何?如何?
忘我實多。

 

Thần phong 2

Sơn hữu bao lạc (lịch).
Thấp hữu lục bác.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm mỹ lạc.
Như hà? Như hà?
Vong ngã thực đa?

 

Dịch nghĩa

Trên núi có cây bao lịch,
Dưới thấp có sáu cây bác,
Chưa thấy đặng chàng,
Lòng buồn chẳng vui.
Như thế nào? Như thế nào?
Chàng quên em thật quá nhiều vậy?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bác: cây tử du, da cây xanh trắng như ngựa nhiều sắc lông. Trên núi thì có cây bao lịch (đọc lạc cho hợp vận), dưới thấp thì có sáu cây bác. Chưa thấy đặng chàng thì lòng em ưu sầu chẳng vui.
mỹ lạc: chẳng vui, thì quá ưu sầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây bao lịch núi kia thấy mọc,
Chỗ thấp lên sáu gốc bác rồi.
Mặt chàng chưa gặp những hồi,
Lòng em đau khổ chẳng vui được nào!
Tại sao thế ? Tại sao như thế ?
Nỡ quên em thật kể quá nhiều ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Núi cao bào lạc như nêm,
Dưới đồng lục bác lá ken rườm rà.
Chàng từ chiếc bóng phương xa,
Lòng em sầu tủi xót xa bấy chầy.
Vì đâu nên nỗi nước nầy,
Sao chàng đằng đẵng tháng ngày quên em!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có cây bao lịch trên non,
Dưới đồng lục bác lá trông rườm rà.
Thấy chàng chiếc bóng phương xa,
Lòng em buồn tủi xót xa bao ngày.
Thế nào? như thế nào đây?
Chàng quên em thật em ngây thơ nhiều?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời