15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: chim én (30)

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:03

燕燕 4

仲氏任只,
其心塞淵。
終溫且惠,
淑慎其身。
先君之思,
以勖寡人。

 

Yến yến 4

Trọng thị nhâm chỉ,
Kỳ tâm tắc uân (uyên).
Chung ôn thả huệ,
Thục thận kỳ thân.
Tiên quân chi tư,
Dĩ húc quả nhân.

 

Dịch nghĩa

Nàng Trọng thị (Đái Quy) hiền thục, tin cậy,
Mà tâm ý lại sâu xa.
Và rốt cùng nàng vẫn ôn hoà kính thuận.
Nàng hiền lành và cẩn thận lấy thân.
Nàng lại lấy lòng nhớ tưởng tiên quân,
Mà khuyên ta cố gắng giữ vững mãi tâm chí.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

trọng thị: là tên tự của nàng Đái Quy.
nhâm: tin cậy nhau vì ân huệ.
chỉ: tiếng ngữ từ, tiếng đưa theo lời nói.
tắc: thật.
uyên (đọc uân cho hợp vận): sâu.
chung: cuối cùng.
ôn: ôn hoà.
huệ: thuận.
thục: lành.
tiên quân: vua trước, chỉ Trang Công đã mất.
húc: cố gắng lên.
quả nhân: người ít đức, tiếng của bà Trang Khương tự xưng.

Chương này nói: nàng Đái Quy hiền thục như thế, lại lấy lòng tưởng nhớ tiên quân (vua Trang Công đã mất) để khuyên ta cố gắng, khiến ta thường nhớ đến để giữ vững mãi tâm chí.

Dương thị nói rằng: việc tàn bạo của Châu Hu, cái chết của Hoàn Công và việc bỏ đi của nàng Đái Quy đều là do nơi Trang Khương phu nhân mất địa vị chánh thất, không được tiên quân đáp lại ân tình mà ra cả. Nhưng nàng Đái Quy còn lấy lòng tưởng nhớ tiên quân để khuyên phu nhân thì thật có thể được gọi là người dịu dàng ôn thuận vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nàng là Trọng thị đáng tin,
Tâm lòng đã khéo giữ gìn sâu xa.
Đến cùng kính thuận dịu hoà,
Hiền lành cẩn thận để mà giữ thân.
Lấy lòng tưởng nhớ tiên quân,
Khuyên ta cố gắng, chí cần bền lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hồng Quý

Nàng là tri kỷ nhân gian
tấm lòng thanh bạch ai mang thấu cho
Biết nàng nhu thuận khéo lo
Tấm thân thục đức gửi cho mai này
Mai sau ai nhớ người xưa
Đem lời son sắt tiễn đưa một người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đái Quy hiền thục đáng tin,
Mà tâm ý lại giữ gìn sâu xa.
Cuối cùng nàng vẫn ôn hoà.
Hiền lành cẩn thận cùng là tu thân.
Lấy lòng nàng nhớ tiên quân,
Khuyên ta giữ mãi chí tâm vững bền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời