Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 15:30

大車 1

大車檻檻,
毳衣如菼。
豈不爾思?
畏子不敢。

 

Đại xa 1

Đại xa hạm hạm,
Xuế y như thảm.
Khỉ bất nhĩ tư ?
Uý tử bất cảm.

 

Dịch nghĩa

Xe của quan đại phu chậm rầm rầm.
Áo của quan đại phu, phần thêu xanh giống như màu cọng lau non.
Em há lại không tưởng nhớ đến anh ?
Nhưng vì sợ quan đại phu mà không dám đi theo anh.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

đại xa: chiếc xe của quan đại phu.
hạm hạm: tiếng xe chạy rầm rầm.
xuế y: áo của quan triều đình nhà Chu mặc.
thảm: cây lau mới mọc. Về y phục của quan đại phu của thiên tử nhà Chu thì áo thêu, quần cũng thêu năm màu đầy đủ, phần màu xanh thì giống như cây lau non.
nhĩ: ngươi, anh, tiếng của những đứa dâm bôn bảo nhau.
tử: quan đại phu.
bất cảm: không dám đi theo trai.

Nhà Chu suy, nhưng quan đại phu còn có thể lấy hình pháp và chính trị sửa trị tư ấp của mình. Cho nên đứa dâm bôn kính sợ mà hát như thế. Nhưng đối với sự giáo hoá của thơ Chu Nam và Thiệu Nam (nhị nam) thì đã cách xa rồi. Do đấy, có thể xem xét thấy đời đã biến đổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe đại phu chạy rầm đường,
Áo thêu ngũ sắc xanh dường lau non.
Há không tưởng nhớ mỏi mòn ?
Sợ quan, chẳng dám dâm bôn theo chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại phu xe chậm rầm đường,
Áo thêu xanh giống màu dường lau non.
Nhớ anh sao chẳng mỏi mòn?
Sợ quan không dám vững lòng theo anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời