Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:57

相鼠 1

相鼠有皮,
人而無儀。
人而無儀,
不死何為?

 

Tướng thử 1

Tướng thử hữu bà (bì),
Nhân chi vô nga (nghi) ?
Nhân chi vô nga (nghi),
Bất tử hà nga (vi) ?

 

Dịch nghĩa

Xem con chuột, con vật đê tiện còn có da,
Thì con người lại không có lễ nghi hay sao ?
Con người mà không có lễ nghi,
Mà chẳng chết đi là tại làm sao ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tướng: xem.
thử: con chuột, loại thú hèn hạ đáng ghét.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xem con chuột có da kia đó,
Thì người sao chẳng có lễ nghi ?
Người mà chẳng có lễ nghi,
Tại sao mà chẳng chết đi cho rồi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột kia đê tiện còn da,
Lễ nghi không có sao ra con người?
Lễ nghi không có trong đời,
Sao mà chẳng chết cho rồi ích chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời