03/02/2023 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tướng thử 1
相鼠 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:57

 

Nguyên tác

相鼠有皮,
人而無儀。
人而無儀,
不死何為?

Phiên âm

Tướng thử hữu bà (bì),
Nhân chi vô nga (nghi) ?
Nhân chi vô nga (nghi),
Bất tử hà nga (vi) ?

Dịch nghĩa

Xem con chuột, con vật đê tiện còn có da,
Thì con người lại không có lễ nghi hay sao ?
Con người mà không có lễ nghi,
Mà chẳng chết đi là tại làm sao ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xem con chuột có da kia đó,
Thì người sao chẳng có lễ nghi ?
Người mà chẳng có lễ nghi,
Tại sao mà chẳng chết đi cho rồi ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tướng: xem.
thử: con chuột, loại thú hèn hạ đáng ghét.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tướng thử 1