Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:19

中穀有蓷 2

中穀有蓷,
暵其修矣。
有女仳離,
條其嘯矣。
條其嘯矣,
遇人之不淑矣。

 

Trung cốc hữu thôi 2

Trung cốc hữu thôi,
Hãn kỳ thúc (tu) hĩ
Hữu nữ phỉ ly,
Điều kỳ túc (tiếu) hĩ,
Điều kỳ túc (tiếu) hĩ,
Ngộ nhân chi bất thục hĩ.

 

Dịch nghĩa

Trong hang có cây thôi,
Đã khô héo rồi vậy.
Có người vợ bị xa lìa,
Chép miệng mà thở dài,
Chép miệng mà thở dài,
Vì gặp phải người chẳng hiền lành vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tu (đọc thúc): dài, hoặc là khô, như thịt cắt miếng dài mà phơi khô gọi là tu.
điều: dáng chép miệng thở than.
tiếu (đọc túc): chép miệng mà thở dài. Quá bi sầu hận tủi, chẳng phải than thở mà thôi, lại còn chép miệng thở dài nữa.
thục: lành. Ngày xưa, gọi việc tử vong, tang tóc, đói kém đều là bất thục (việc chẳng lành), vì rằng lấy việc tốt lành mừng vui làm thiện sự (việc lành), còn việc dữ, việc tai hoạ làm bất thiện sự (việc chẳng lành). Ngôn ngữ người bây giờ cũng thế.

Tăng thị nói rằng: gặp năm đói kém mất mùa mà vội phụ phàng bỏ nhau thì ân tình đã suy bại bạc bẽo lắm rồi, mà nhà thơ lại nói vì gặp phải người khốn cùng, gặp phải người chẳng hiền lành, mà không có lời oán trách nặng nề thì người vợ ấy rất là trung hậu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây thôi ở trong hang,
Lá cành trơ trụi khô tàn còn chi.
Có người vợ đã chia ly
Thở dài chép miệng sầu bi một mình
Thở dài chép miệng chỉ đành,
Gặp người chẳng phải hiền lành thuỷ chung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong hang chỉ có cây thôi,
Đã khô và héo đi rồi còn đâu.
Có người vợ bị xa lâu,
Thở dài chép miệng mà sầu mình thôi,
Thở dài chép miệng hỡi ôi,
Gặp người chồng chẳng khúc nôi hiền lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời