Có cây thôi ở trong hang,
Lá cành trơ trụi khô tàn còn chi.
Có người vợ đã chia ly
Thở dài chép miệng sầu bi một mình
Thở dài chép miệng chỉ đành,
Gặp người chẳng phải hiền lành thuỷ chung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.