Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:58

溱洧 1

溱與洧,
方渙渙兮。
士與女,
方秉蕳兮。
女曰:「觀乎?」
士曰:「既且。」
「且往觀乎
洧之外,
洵訏且樂。」
維士與女,
伊其相謔,
贈之以勺藥。

 

Trân Vĩ 1

Trân dữ Vĩ
Phương viên viên (hoán hoán) hề.
Sĩ dữ nữ,
Phương bỉnh kiên (gian) hề.
Nữ viết: Quan hồ.
Sĩ viết: Ký thư,
Thả vãng quan hồ,
Vĩ chi ngoại,
Tuân hu thả lạc.
Duy sĩ dữ nữ,
Y kỳ tương hước,
Tặng chi dĩ thược dược.

 

Dịch nghĩa

Sông Trân và sông Vĩ
Nước vừa lai láng (vì vào mùa xuân, nước đá vừa tan).
Cậu trai và cô gái,
Vừa cầm nhánh hoa lan (mới hái).
Cô gái nói: đi xem.
Cậu trai nói: đã đi xem rồi.
Cô gái lại nói: hãy đi xem,
Phía ngoài sông Vĩ,
Tin chắc là to rộng và vui vẻ.
Rồi cậu trai và cô gái,
Nhân đấy mà nô đùa với nhau.
Rồi cậu trai tặng cô gái cành hoa thược dược để kết ân tình (trai gái lấy nhau không do lễ nghĩa, lại mượn cớ đi xem tục hái hoa để dâm bôn với nhau).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

hoán hoán (đọc viên viên cho hợp vận): dáng nước mùa xuân lai láng đầy dẫy, vì là mùa nước đá mới tan ra.
gian (đọc kiên cho hợp vận): cây hoa lan, cọng và lá giống cây trạch lan đốt dài mà rộng, trong đốt màu đỏ, cao bốn năm thước.
thư: tiếng ngữ trợ từ.
tuân: tin chắc.
hu: to.
thược dược: cũng là cây có hương thơm, tháng ba nở hoa, hương và sắc dễ mến.

Theo phong tục nước Trịnh, vào ngày tỵ trong thượng tuần tháng ba, người ta hái hoa lan ở trên bờ sông để trừ tai và cầu phúc. Cho nên cô gái hỏi cậu trai rằng: sao lại không đi xem hái hoa. Cậu trai đáp: tôi đã đi đến rồi. Cô gái lại yêu cầu: hãy đi xem, vì là ngoài sông Vĩ, đất to rộng, có thể vui chơi ở đấy. Cho nên cậu trai và cô gái (đều đi đến đấy) cùng nô đùa với nhau, rồi lại lấy hoa thượng dược mà tặng để kết ân tình nồng hậu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dòng sông Vĩ với sông Trân,
Thuỷ triều vào khoảng mùa xuân dẫy đầy.
Khắp vùng con gái con trai,
Hoa lan mới bẻ cầm tay trao lời.
Nàng rằng: sao chẳng xem chơi?
Chàng rằng: vừa mới đến rồi xem qua.
Nàng thêm: hãy đến xem mà,
PHía ngoài sông Vĩ đôi ta đến cùng.
Chắc là vui thú mênh mông,
Rủ nhau sánh bước đi chung hai người.
Lại nhân dịp ấy vui cười,
Tặng nàng thược dược ghi lời ái ân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con sông Trăn với con sông Vĩ,
Nước mênh mông lồng vẻ xinh tươi.
Trai thanh gái lịch đua chơi,
Hoa lan mấy đoá kẻ cài người mang.
Nàng ướm hỏi: Anh sang xem thử,
Chàng vội thưa: Xem đủ lắm rồi.
Nàng rằng sang nữa mà coi,
Bên kia sông Vĩ có nơi rỡn đùa.
Đem hoa thược dược tặng cho,
Đem hoa thược dược hẹn hò cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Trân sông Vĩ xuôi dòng,
Nước vừa lai láng xuân hồng băng tan.
Cậu trai cô gái khắp làng,
Vừa đi cầm nhánh hoa lan trao lời.
Nàng rằng ta hãy xem chơi,
Chàng thì nói đã đến rồi xem qua.
Cô nàng nói hãy xem mà,
Phía ngoài sông Vĩ đến qua xem nào,
Chắc là to rộng vui sao!
Rồi trai và gái lời trao ngọt ngào.
Nô đùa nhân đấy với nhau,
Tặng hoa thược dược trai trao ân tình.
Lấy nhau trai gái lễ khinh,
Hái hoa mượn tục, cớ, mình dâm bôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời