Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:51

株林 2

駕我乘馬,
說于株野。
乘我乘駒,
朝食于株。

 

Tru Lâm 2

Giá ngã thặng mỗ (mã)
Thuế vu Tru thự (dã)?
Thừa ngã thặng câu,
Triêu thực vu Tru.

 

Dịch nghĩa

Tại sao vua đi xe bốn ngực củ ata,
Rồi đến dừng nghỉ ở ngoài đồng nội ấp Tru?
Tại sao vua đi xe bốn ngựa tơ của ta,
Đến ăn sáng ở ấp Tru?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thuế: dừng chân nghỉ ngơi.
câu: ngựa cao 6 thước trở xuống, ngựa tơ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngựa xe ta cứ lấy dùng,
Đến dừng ở khoảng ngoài đồng ấp Tru ?
Ngựa xe lại ruổi đi đâu ?
Đến ăn bữa sáng ấp Tru đó mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hãy chuẩn bị cho ta xa mã,
Để ta sang Chu Dã nghỉ ngơi.
Ngựa câu ta sẽ rong chơi,
Điểm tâm ta sẽ ăn ngoài ấp Chu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua đi xe ngựa của ta,
Đến dừng nghỉ ở ngoài xa nội đồng?
Xe vua bốn ngựa ruổi dong,
Đến ăn sáng ở nơi vùng ấp Tru?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời