Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:35

著 3

俟我於堂乎而,
充耳以黃乎而,
尚之以瓊英乎而。

 

Trử 3

Sĩ ngã ư đường hồ nhi.
Sung nhĩ dĩ hoàng hồ nhi.
Thượng chi dĩ quỳnh ương (anh) hồ nhi.

 

Dịch nghĩa

Chàng đợi em ở trên của nhà chính.
Em lại thấy chàng che tai bằng tơ vàng.
Lại có thêm đá quỳnh anh để che tai nữa.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

quỳnh anh (đọc ương cho hợp vận): cũng là thứ đá đẹp giống như ngọc.

Lữ thị nói rằng: Bước lên bực thềm rồi mới đến nhà chính, đấy là lúc hôn lễ gọi bước lên từ bực thềm phía tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên nhà chính trông em, chàng đứng,
Thấy che tai vàng ửng tơ xinh.
Lại thêm đá quý quỳnh anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chờ đợi em, ngồi nhà chàng đợi,
Đôi giây tua phới phới ánh vàng.
Đầu giây đôi ngọc rỡ ràng,
Quỳnh anh đôi ngọc mơ màng đầu giây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đợi em chàng đứng của nhà,
Tai chàng che lại bằng quai tơ vàng.
Đá quỳnh anh lại rỡ ràng,
Để che tai nữa mơ màng lòng em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời