03/02/2023 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trử 3
著 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:35

 

Nguyên tác

俟我於堂乎而,
充耳以黃乎而,
尚之以瓊英乎而。

Phiên âm

Sĩ ngã ư đường hồ nhi.
Sung nhĩ dĩ hoàng hồ nhi.
Thượng chi dĩ quỳnh ương (anh) hồ nhi.

Dịch nghĩa

Chàng đợi em ở trên của nhà chính.
Em lại thấy chàng che tai bằng tơ vàng.
Lại có thêm đá quỳnh anh để che tai nữa.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên nhà chính trông em, chàng đứng,
Thấy che tai vàng ửng tơ xinh.
Lại thêm đá quý quỳnh anh.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

quỳnh anh (đọc ương cho hợp vận): cũng là thứ đá đẹp giống như ngọc.

Lữ thị nói rằng: Bước lên bực thềm rồi mới đến nhà chính, đấy là lúc hôn lễ gọi bước lên từ bực thềm phía tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trử 3