Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 10:19

碩人 1

碩人其頎,
衣錦褧衣。
齊侯之子,
衛侯之妻,
東宮之妹。
邢侯之姨,
譚公維私。

 

Thạc nhân 1

Thạc nhân kỳ kỳ
Ý cẩm kỉnh y,
Tề hầu chi tử
Vệ hầu chi thê,
Đông cung chi muội.
Hình hầu chi di,
Đàm công duy tư.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp đẽ trưởng thành (chỉ Trang Khương).
Mặc áo gấm có vân hoa loè loẹt, lại phủ thêm lớp áo mỏng ngoài cho bớt rực rỡ.
Nàng là con gái của vua nước Tề (Tề hầu).
Là vợ chính của vua nước Vệ (Vệ hầu).
Là em gái của Đông cung thái tử nước Tề.
Là dì, chị rm vợ của vua nước Hình (Hình hầu).
Còn vua nước Đàm (Đàm công) là anh em rể của nàng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thạc nhân: người đẹp, chỉ nàng Trang Khương.
kỳ: dáng trưởng thành.
cầm: áo gấm có vân.
kỉnh: áo đơn. Mặc áo gầm rồi phủ một lớp áo đơn mỏng ở ngoài vì vân gấm quá loè loẹt, phải phũ thêm cho bớt rực rỡ.
đông cung: cung của thái tử ở phía đông, tức là thái tử Đắc Thần nước Tề. Nêu lên mối liến hệ với thái tử mà nói là cùng một mẹ, nói nàng sinh ra ở nơi tôn quý.
muội: người em gái sinh sau mình.
di: dì, em gái vợ mình.
tư: dượng, chồng của chị em gái mình.
Hình hầu, Đàm công: vua nước Hình, nước Đàm đều là chồng của chị em Trang Khương, ấy là nói chung lẫn nhau vậy. Con gái của chư hầu thì gả cho chư hầu thì bậc tôn quý đều đồng nhau.

Truyện Xuân Thu nói rằng: nàng Trang Khương đẹp mà không có con, người nước Vệ mới làm bài Thạc Nhân để phô trần việc ấy ra, mà chương đầu quá khen tặng sự tôn quý của gia tộc nàng để thấy rõ nàng là chính đích phu nhân, đáng được thân mến trọng hậu, àm than thở sâu xa cho sự mê hoặc tối tăm của Trang Công, vua nước Vệ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người đẹp nay trưởng thành đằm thắm,
Áo mỏng che lớp gấm rực màu.
Nàng là ái nữ Tề hầu,
Phu nhân nước Vệ, đứng đầu cung nga.
Tề đông cung nàng là em gái,
Chị em nàng đã lấy Hình hầu,
Đàm công, dì dượng với nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trưởng thành đẹp đẽ Trang Khương.
Vân hoa áo gấm dễ thương phủ ngoài.
Nàng là con gái Tề hầu,
Của vua nước Vệ hàng đầu chính thê.
Là em thái tử nước Tề.
Là dì em vợ vua, quê nước Hình.
Đàm công em rể nàng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời