Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:36

東門之池 2

東門之池,
可以漚紵。
彼美淑姬,
可與晤語。

 

Đông môn chi trì 2

Đông môn chi trì,
Khả dĩ âu trử.
Bỉ mỹ thục cơ,
Khả dĩ ngộ ngữ.

 

Dịch nghĩa

Ao nước quanh thành ở cửa đông,
Có thể ngâm gai để lấy chỉ dệt vải.
Người con gái đẹp đẽ và hiền thục kia,
Có thể cùng nàng nói chuyện mà biết lòng nhau.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

trử: thuộc loài gai để dệt vải.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông ao nước quanh thành,
Để mà lấy sợi thì dành ngâm gai.
Kìa người thục nữ đẹp tài,
Cùng nàng nói chuyện hiểu ngay tấc lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cửa đông có một cái ao,
Ngâm gai thôi cứ đem vào đấy ngâm.
Nàng kia đẹp đẽ trẻ măng,
Cùng anh có thể nói năng chuyện trò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ao nước quanh thành ở cửa đông,
Ngâm gai lấy chỉ vải từ bông.
Người con gái đẹp và hiền hậu,
Nói chuyện cùng nàng biết tấm lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời