23/05/2024 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi trì 2
東門之池 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:36

 

Nguyên tác

東門之池,
可以漚紵。
彼美淑姬,
可與晤語。

Phiên âm

Đông môn chi trì,
Khả dĩ âu trử.
Bỉ mỹ thục cơ,
Khả dĩ ngộ ngữ.

Dịch nghĩa

Ao nước quanh thành ở cửa đông,
Có thể ngâm gai để lấy chỉ dệt vải.
Người con gái đẹp đẽ và hiền thục kia,
Có thể cùng nàng nói chuyện mà biết lòng nhau.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông ao nước quanh thành,
Để mà lấy sợi thì dành ngâm gai.
Kìa người thục nữ đẹp tài,
Cùng nàng nói chuyện hiểu ngay tấc lòng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

trử: thuộc loài gai để dệt vải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi trì 2