Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:05

駟驖 2

奉時辰牡,
辰牡孔碩。
公曰:「左之!」
舍拔則獲。

 

Tứ thiết 2

Phụng thì thời mẫu,
Thời mẫu khổng thược (thạc),
Công viết tả chi,
Xả bạt tắc hoạch.

 

Dịch nghĩa

Hiến dâng loài thú đực của mùa ấy,
Loài thú đực của mùa ấy rất mập mạp to lớn.
Vua bảo đánh xe sang bên trái của con thú đang săn,
Vua buông chót tên để bắn thì trúng ngay.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thì: là.
thời: mùa, lúc.
mẫu: con thú đực.
thời mẫu: những con thú đực này tuỳ theo mùa, mùa đông thì hiến loài chó sói, mùa hạh thì hiến loài nai to, mùa xuân, mùa thu thì hiến loài hươu, loài heo.
phụng: hiến dâng. Quan coi về săn bắn đuổi những loài thú theo mùa ấy để chờ vua bắn.
thạc (đọc thược): mập mạp to lớn.
công viết tả chi: vua bảo quan đánh xe cho chạy bên trái của loài thú, bời vì có như thế thì tất nhiên bắn trúng phía tả con thú, mới là đúng cách thức giết thú theo lệ đi săn ngày xưa. Phép thứ 5 về đánh xe (1/ Minh hoà loan. 2/ Trục thuỷ khúc. 3/ Quá quân biểu. 4/ Vũ giao cù. 5/ Trục cầm tả), gọi là trục cầm tả vì cớ ấy.
bạt: chót cây tên. Vua bảo đánh xe qua bên trái con thú đang đuổi rồi giương cung buông chót tên thì không bao giờ không được con thú ấy. ý nói thú để săn thì nhiều, đánh xe bắn tên thì giỏi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đuổi hiến vua những con thú đực,
Thú mập to đúng thức theo mùa.
Vua rằng sang trái đuổi lùa,
Buông tên nhắm bắn thì vừa trúng ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Muông đực đúng mùa chiều xua lại,
Muông đúng mùa to đại là to.
Bắn muông trái cánh mới ưa
Vút tay một mũi tên đưa trúng liền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiến dâng thú đực của mùa,
Loài muông thú đực mập vừa to hơn.
Vua sai sang trái thú vờn,
Vua buông tên bắn thì thường trúng ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời