15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:50

甘棠 3

蔽芾甘棠,
勿翦勿拜,
召伯所說。

 

Cam đường 3

Tế phế cam đường
Vật tiễn vật bế (bái).
Thiệu Bá sở thuế.

 

Dịch nghĩa

Cây cam đường um tùm,
Chớ xén chớ quẳng uốn.
Vì là nơi nhà ông Thiệu Bá.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bái (đọc bế cho hợp vận): làm cho cong co.
thuế: nhà ở.
vật bái: chớ bẻ cong, ý nói chẳng những đặc biệt chớ chặt thôi, mà chớ nên quẳng uốn cong co nữa mới được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Um tùm tươi tốt cam đường
Chớ nên xén nhánh và thường quẳng cây
Vì nhà Thiệu Bá ở đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cam đường tốt um tùm,
Chớ nên xén quẳng chớ cùm uốn cong.
Vì là Thiệu Bá nhà ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời