Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 12:14

木瓜 1

投我以木瓜,
報之以瓊琚。
匪報也,
永以為好也。

 

Mộc qua 1

Đầu ngã dĩ mộc cô (qua).
Báo chi dĩ quỳnh cư.
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã.

 

Dịch nghĩa

Người quăng sang tặng ta trái mộc qua.
Thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

mộc qua: dây mậu mộc, trái như trái dưa nhỏ, chua, ăn được.
quỳnh: sắc đẹp của ngọc.
cư: tên một thứ ngọc để đeo.

Nói rằng người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi.

Nghi đó cũng là lời trai gái tặng đáp nhau như ở thiên Tĩnh Nữ vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mộc qua người tặng ném sang,
Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người.
Phải đâu báo đáp ai ơi,
Để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ném sang người tặng mộc qua.
Ngọc cư đáp lại bởi ta đẹp ngời.
Chẳng là báo đáp ai ơi,
Mà là giao hảo bao đời với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời