09/08/2020 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc qua 1
木瓜 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 12:14

 

Nguyên tác

投我以木瓜,
報之以瓊琚。
匪報也,
永以為好也。

Phiên âm

Đầu ngã dĩ mộc cô (qua).
Báo chi dĩ quỳnh cư.
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Dịch nghĩa

Người quăng sang tặng ta trái mộc qua.
Thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mộc qua người tặng ném sang,
Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người.
Phải đâu báo đáp ai ơi,
Để mà giao hảo đời đời cùng nhau.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

mộc qua: dây mậu mộc, trái như trái dưa nhỏ, chua, ăn được.
quỳnh: sắc đẹp của ngọc.
cư: tên một thứ ngọc để đeo.

Nói rằng người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi.

Nghi đó cũng là lời trai gái tặng đáp nhau như ở thiên Tĩnh Nữ vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Mộc qua 1