15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:38

騶虞 1

彼茁者葭,
壹發五豝。
于嗟乎,騶虞!

 

Trâu ngu 1

Bỉ truyết giả gia.
Nhất phát ngũ ba.
Hu ta hồ trâu nha (ngu).

 

Dịch nghĩa

Kìa lau sậy đã mọc lên um tùm mạnh mẽ,
Chư hầu chỉ bắn một phát vào năm con heo đực bị đuổi chạy đến,
Ôi, nhân đức thay như con trâu ngu!


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

truyết: dáng mọc lên rườm rà mạnh mẽ.
gia: cây lau, cũng được gọi là cây vi (vi lô).
phát: bắn tên.
ba: heo đực.
nhất phát ngũ ba: chỉ bắn tên một lần, năm con heo đực bị đuổi chạy đến, nếu trúng, chỉ hạ đôi ba con mà thôi.
trâu ngu: tên một loài thú, tức là con cọp trắng vằn đen, không hề ăn thịt loài vật còn sống.

Chư hầu phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, đều lo tu thân tề gia để bình trị đất nước. Ân huệ dư thừa đã ở nhân đạo với dân chungcón thấm nhuần đến các loài vật. Cho nên, trong cuộc săn bắn mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, cầm thú dồi dào, vua chư hầu đã hành động nhân đức đến như thế (trong năm con heo, chỉ bắn một phát, hạ vài con chứ không giết hêtcá năm con). Nhà thơ mới thuật lại việc ấy để khen tặng mà tán thưởng rằng ấy là lòng nhân đạo tự nhiên chớ không phải gắng gượng, thật đáng gọi là nhân đứcnhư con trâu ngu (không hề ăn loài vật sống).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa vùng lau đã rậm chen
Năm con heo đực bắn tên một lần,
Như trâu ngu, có lòng nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Um tùm lau sậy mọc chen lên,
Heo đực năm con một phát tên.
Nhân đức trâu ngu, người thật hiền!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời