Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:24

碩人 4

河水洋洋,
北流活活。
施罛濊濊,
鳣鮪發發。
葭菼揭揭,
庶姜孽孽,
庶士有朅。

 

Thạc nhân 4

Hà thuỷ dương dương,
Bắc lưu hiệt hiệt (quát quát).
Thi cô huyết huyết (hoát hoát)
Triên vĩ phiết phiết (bát bát).
Gia thảm kiết kiết,
Thứ khương nghiệt nghiệt
Thứ sĩ hữu khiết.

 

Dịch nghĩa

Nước sông Hoàng Hà mênh mông lai láng,
Trôi chảy đi về phương bắc.
Đặt cái lờ cá xuống nghe lóc xóc,
Cá triên cá vĩ rất dồi dào.
Cỏ lau đã lên dài,
Các cô đưa dâu trang sức lộng lẫy, rườm rà.
Các quan đưa dâu rất là dũng tráng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Hoàng hà: sông Hoàng Hà ở phía tây nước Tề, phía đông nước Vệ, chảy lên phương bắc ra biển.
dương dương: đông, nhiều, to tát.
quát quát (hiệt hiệt): dáng chảy đi.
thi: đặt ra.
cô: cái lờ, đồ để bát cá.
hoát hoát (huyết huyết): tiếng lóc xóc của cái lờ khi đặt xuống nước.
triên ngự: loài cá giống như con rồng, màu vàng, đầu nhọn, miệng ở dưới hàm, trên lưng và dưới bụng đều có vảy, con to thì nặng hơn nàng cân.
vĩ: giống cá triên ngư mà nhỏ hơn, màu xanh đen.
bát bát (phiết phiết): dáng nhiều, thịnh.
thảm: cỏ ngoạn, cũng là cõ địch, là cây vi lộ.
kiết kiết: dài lên.
thứ khương: nói các hầu thiếp.
nghiệt nghiệt: trang sức rườm rà.
thứ sĩ: quan chức đi theo để đưa dâu.
khiết: dáng vũ dũng.

Nói nước Tề, nước rộng phì nhiêu, cho nên phu nhân được gả sang, thì con gái con trai đi theo đều đẹp đẽ, lễ nghi nhiều và đầy đủ như thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nước Hoàng Hà mênh mông bát ngát
Cuồn cuộn trôi về bắc xuôi dòng.
Đặt lờ lóc xóc ra công,
Cả triên cá vĩ đầy sông dồi dào.
Đã lên đài cỏ lau xanh mướt,
Gái đưa dâu trang sức rườm rà.
Quan theo dũng tráng tài ba.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà lai láng mênh mông,
Chảy trôi cuồn cuộn xuôi dòng bắc phương.
Đặt lờ lóc xóc cá vương,
Cá triên cá vĩ rất đương dồi dào.
Cỏ lau đã hướng dài cao,
Các cô lộng lẫy đưa dâu rườm rà.
Các quan dũng tráng tài ba.
Lễ nghi đầy đủ diễn ra rất nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời