Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:29

氓 2

乘彼垝垣,
以望復關。
不見復關,
泣涕漣漣。
既見復關,
載笑載言。
爾卜爾筮,
體無咎言。
以爾車來,
以我賄遷。

 

Manh 2

Thừa bỉ quỷ viên,
Dĩ vọng Phục khuyên (quan).
Bất kiến Phục khuyên (quan).
Khấp thế liên liên
Ký kiến Phục nguyên (quan).
Tái tiếu tái ngôn.
Nhĩ bốc nhĩ phệ,
Thể vô cữu ngôn.
Dĩ nhĩ xa lai,
Dĩ ngã hối thiên.

 

Dịch nghĩa

Em leo lên trên bức tường đổ kia,
Để trông người hẹn ở chốn Phục quan
Không thấy người ở chốn Phục quan,
Em khóc nước mắt chảy ròng ròng.
Đã thấy được người ở chốn Phục quan.
Thì em cười em nói,
Anh bói mai rùa, em bói cỏ thi,
Quẻ bói không có lời nào xấu gở
Thì đem xe của anh đến,
Để đem của cải của em chở dời sang nhà anh.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

quỷ: hư, đổ.
viên: bức tường.
Phục quan (Phục khuyên): tên chốn của gã con trai ở, không dám nói rõ tên, cho nên nói thác chỗ ở của gã vậy.
bốc: bói bằng mai rùa.
phệ: bói bằng cỏ thi.
thể: quẻ bói.
hối: tiền của.
thiên: dời đi.

Đã ước hẹn với chàng rồi, cho nên đến ngày hẹn mới lên trên bức tường đổ để trông chàng. Khi đã gặp chàng rồi, em mới hỏi chàng những quẻ bói bằng mai rùa và bằng cỏ thi. Nếu bói ra không có gì xấu gở, thì chàng hãy đem xe đến rước em, để em đem của cải bên em dời về nhà chàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Em leo lên bức tường vỡ lở,
Để trông người ở chỗ Phục quan.
Nhưng nào đã thấy bóng chàng,
Sụt sùi em đã tuôn tràn giọt châu.
Người Phục quan bỗng đâu đã thấy,
Em nói cười vui dậy xiết chi.
Bói mai rùa, bói cỏ thi,
Quẻ đều chẳng có lời gì gở hung.
thì xe anh hãy cùng đem lại,
Để chở chuyên của cải em về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em leo tường đổ trên cao,
Để trông người hẹn chốn vào Phục quan.
Không người thấy ở Phục quan,
Hai hàng nước mắt em chan chứa tràn.
Thấy rồi người ở Phục quan.
Em cười em nói râm ran liên hồi,
Cỏ thi bói với mai rùa,
Không lời nào xấu gở rồi anh ơi!
Đem xe đến rước em thôi,
Để đem của cải em dời sang anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời