Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:53

清人 2

清人在消,
駟介麃麃。
二矛重喬,
河上乎逍遙。

 

Thanh nhân 2

Thanh nhân tại Tiêu,
Tứ giới tiêu tiêu,
Nhị mâu trùng kiều,
Hà thượng hồ tiêu diêu.

 

Dịch nghĩa

Người ấp Thanh đến phòng ngự ở đất Tiêu,
Xe bốn ngựa mặc giáp chạy đi trông rất vũ dũng.
Chỉ còn lại những cái mấu ở mũi hai loại mâu dựng trên xe, thấy trùng điệp rất nhiều.
Quân lính thì rong chơi tiêu dao ở trên bờ sông Hoàng Hà.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tiêu: tên vùng đất bên sông Hoàng Hà.
tiêu tiêu: dáng vũ dũng.
kiều: cái mấu ở đầu mũi cây mâu để treo chùm lông đỏ. Nay chùm lông ấy đã tưa mất hết chỉ còn lại cái mấu ấy mà thôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người Thanh ra đất Tiêu trấn thủ,
Bốn ngựa thì dũng vũ uy phong,
Mấu còn trơ lại trập trùng,
Hoàng Hà, quân lính mặc lòng tiêu dao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Quân Thanh tới đất Tiêu án ngữ,
Ngựa cùng xe, tở mở giáp binh;
So le đôi giáo rung rinh,
Rung rinh đôi ngọn, lượn vành bên sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Thanh phòng ngự đất Tiêu,
Giáp binh xe ngựa chạy đều hung hăng.
Điệp trùng mũi giáo lăn tăn.
Tiêu dao quân lính phải chăng Hoàng Hà...?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời