Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 00:13

載馳 3

陟彼阿丘,
言采其虻。
女子善懷,
亦各有行。
許人尤之,
眾稚且狂。

 

Tái trì 3

Trắc bỉ a khâu,
Ngôn thái kỳ mang (manh).
Nữ tử thiện hoài,
Diệc các hữu hàng (hành).
Hứa nhân vưu chi,
Chúng trệ (trĩ) thả cuồng.

 

Dịch nghĩa

Lên trên gò cao nghiêng kia,
Nói là hái rau manh.
Đàn bà con gái giỏi hoài cảm,
Ấy cũng là mỗi người có một lẽ riêng.
Người nước Hứa cho đó là lỗi lầm,
Thì chỉ là bọn trẻ con và rồ dại nữa.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khâu: cái gò cao nghiêng một bên.
manh (đọc mang cho hợp vận): rau bối mẫu chuyện trị bịnh uất kết (bệnh lo buồn chất chứa bứt rứt).
thiện hoài: hay lo nghĩ, nhiều sầu lo, như sách Hán Thư nói ngạn thiện băng.
hàng: đường lối.
vưu: lỗi lầm.

Lại nói vì không trở về nước Vệ được mà lòng lo âu rốt cuộc cũng không dứt, cho nên trong khi đi đường hoặc lên trên gò cao thể thư thả nỗi lòng u sầu, hoặc hái rau manh để trị chứng lo buồn quất kết. Vì rằng con gái hay đa sầu đa cảm, mỗi người đếu có một lẽ riêng. Thế mà dân chúng nước Hứa lại cho đó là việc lỗi , thì cũng là bọn người trẻ con không từng trải việc đời mà rồ dại nữa.
Người nước Hứa giữ lễ, chẳng phải trẻ con và rồ dại, nhưng vì đã không hiểu biết nỗi lòng tha thiết của nàng, cho nên nàng mói nới như thế ấy. Nhưng rồi rốt cuộc nàng cũng không dám trái lẽ mà trở về nước Vệ, thì người nước Hứa thật ra há lại là trẻ con và rồ dại hay sao?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gò cao nghiêng ta lên trên ấy,
Nói rau manh tìm hái đó thôi.
Đàn bà thì khéo cảm hoài,
Lẽ riêng đều có mỗi người chúng ta.
Người nước Hứa cho là lầm lỗi,
Thì trẻ con quá đỗi dại rồ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên trên gò nổi cao nghiêng,
Nói là đi hái rau manh đem về.
Đàn bà hoài cảm giỏi ghê!
Mỗi người cũng có một lề lối riêng.
Người dân nước Hứa than phiền,
Chỉ là bọn trẻ con điên dại rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời