Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:02

兔罝 3

肅肅兔罝、
施于中林。
赳赳武夫、
公侯腹心。

 

Thố tư 3

Túc túc thố ta,
Thi vu trung lâm.
Củ củ vũ phu,
Công hầu phúc tâm.

 

Dịch nghĩa

Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng,
Dời lưới đánh thỏ vào trong rừng.
Dáng vũ phu uy vũ,
Là bực đồng tâm đồng đức của công hầu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- trung lâm: tức là lâm trung, ở giữa rừng.
- phúc tâm (bụng và lòng): ý nói đồng tâm đồng đức. Người đánh lưới thỏ lại không chỉ là bạn tốt của công hầu mà thôi đâu, còn là bực đồng tâm đồng đức của công hầu nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có người lưới thỏ hiên ngang,
Đem dời lưới thỏ ra giàn rừng sâu.
Vũ phu dáng điệu anh hào,
Ấy là tâm phúc của bao công hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người lưới thỏ gọn gàng,
Lưới dời đánh thỏ vào hang trong rừng.
Vũ phu uy vũ oai hùng,
Đồng tâm đồng đức bực trung công hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời