15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:43

北風 1

北風其涼,
雨雪其雱。
惠而好我,
攜手同行。
其虛其邪,
既亟只且!

 

Bắc phong 1

Bắc phong kỳ lương
Vũ tuyết kỳ phương (bàng)
Huệ nhi hiếu ngã
Huề thủ đồng hàng (hành)
Kỳ hư kỳ từ
Ký cức chỉ thư.

 

Dịch nghĩa

Gió bấc lạnh lùng,
Mưa tuyết xuống nhiều,
Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta,
Hãy dắt tay nhau mà cùng đi
Còn khoan thai từ từ nữa hay sao?
Đã gấp lắm vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

bắc phong: gió bấc lạnh lẽo.
lương: khí lạnh.
phương: dáng tuyết xuống nhiều.
huệ: thương yêu.
hành (đọc hàng cho hợp vận): đi.
hư: dáng khoan thai.
từ: chậm rãi, từ từ.
cức: gấp.
chỉ thư: tiếng trợ ngữ, tiếng đệm ở cuối câu.

Nói gió bấc và mưa tuyết để ví với nỗi nguy loạn của quốc gia sắp đến nơi, mà khí tượng trở nên sầu thảm. Cho nên muốn cùng những người thân hảo rời đi để lánh xa về nơi khác. Lại nói rằng: còn có thể từ từ khoan thai được sao? Cái hoạn loạn kia đã bức cận lắm rồi, thì đi không thể nào không mau gấp được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lạnh buốt thổi mấy luồng gió bấc,
Mưa tuyết bay chiếu đặc khắp trời
Cùng ta thân ái những người,
Nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lạnh lùng gió bấc
Dày đặc tuyết sương
Nắm tay nhau chặt
Dìu dắt người thương
Không chần chờ được
Gấp rút lên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời