Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 22:06

下泉 2

冽彼下泉,
浸彼苞蕭。
愾我寤嘆,
念彼京周。

 

Hạ tuyền 2

Liệt bỉ hạ tuyền
Tầm bỉ bao sưu (tiêu)
Khải ngã ngộ thán
Niệm bỉ kinh Chu.

 

Dịch nghĩa

Nước suối lạnh chảy xuống kia
Thấm ngập những bụi cỏ tiêu kia (vì ủng nước cỏ bị chết rụi)
Ta thao thức không ngủ mà thở than
Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ mà hứng.

tiêu (đọc sưu cho hợp vận): cỏ tiêu.
kinh Chu: như Chu kinh, kinh đô nhà Chu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dòng suối nọ lạnh tê chảy mãi,
Ngập cỏ tiêu đều phải tổn thương.
Thở than trằn trọc đêm trường,
Chu triều đô cũ, ta thường hoài mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Suối tuôn lạnh ngắt giòng sâu,
Cho đắm, cho đuối, cho rầu cơ tiêu.
Ta đây đau xót trăm chiều,
Thả hồn mơ tới Châu triều xa xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước suối lạnh tràn chảy xuống sâu,
Cỏ tiêu thấm ngập bụi thay mầu.
Thở than thao thức ta không ngủ,
Nhớ đến kinh đô nhà nước Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời