Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:18

中穀有蓷 1

中穀有蓷,
暵其乾矣。
有女仳離,
慨其嘆矣。
慨其嘆矣,
遇人之艱難矣。

 

Trung cốc hữu thôi 1

Trung cốc hữu thôi,
Hãn kỳ can hĩ!
Hữu nữ phỉ ly,
Khải kỳ than (thán) hĩ!
Khải kỳ than (thán) hĩ!
Ngộ nhân chi gian nan hĩ!

 

Dịch nghĩa

Trong hang có cây thôi,
Đã héo khô rồi vậy
Có người vợ bị chia lìa,
Uất hờn than thở,
Uất hờn than thở,
Vì đã gặp người chồng khốn cùng vậy!


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thôi: cây chuy, lá giống lá chuy, cọng vuông, hoa trắng, hoa mọc ra ở chỗ cái mắt, tức nay là cây ích mẫu thảo.
hãn: khô.
phỉ: chia biệt.
khải: tiếng than.
gian nan: cùng ách, khốn cùng.

Năm mất mùa đói kém, vợ chồng phụ bỏ nhau, người vợ thấy vật khô héo mà khởi hứng, tự thuật lại lời sầu than.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở trong hang có cây thôi,
Lá cành trơ trụi, khô rồi thế kia.
Có người vợ bị xa lìa,
Thở than cho cảnh phân ly vợ chồng.
Thở than uất ức tấc lòng,
Gặp người phải bước khốn cùng gian nan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong hang sao có cây thôi,
Vì không ánh nắng héo rồi khô luôn.
Có người vợ bị bỏ buồn,
Uất hờn than thở tổn thương vợ chồng,
Thở than uất ức trong lòng,
Khốn cùng vì gặp người chồng không thương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời