Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:18

江有汜 1

江有汜,
之子歸,
不我以。
不我以。
其後也悔。

 

Giang hữu tự 1

Giang hữu tĩ (tự),
Chi tử quy.
Bất ngã dĩ
Bất ngã dĩ
Kỳ hậu dã hối.

 

Dịch nghĩa

Sông Trường Giang còn có sông tự (dòng nước chảy tách ra rồi lại chảy nhập vào).
Thế mà nàng lại đi lấy chồng,
Lại chẳng dắt ta đi theo.
Tuy chẳng dắt ta đi theo,
Nhưng về sau nàng cũng sẽ ăn năn hối cải (mà sẽ rước ta đi theo).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tự (đọc là tĩ cho hợp vận): dòng nước chảy tách ra rồi lại chảy nhập vào. Nay, trong khoảng Giang Lăng, Hán Dương, An Phục có nhiều như thế.
chi tử: nàng ấy, người thiếp chỉ bà vợ chính mà nói.
quy: con gái được gả lấy chồng.
ngã: tôi, người thiếp tự xưng.
dĩ: cùng dắt theo ở hai bên.

Lúc ấy ở bên sông tự có cô gái đứa dâu chưa hứa gả, không được người vợ chính dẫn đi theo để làm thiếp (tục xưa, hễ được gả cho chư hầu, nàng dâu dẫn em gái hay cháu gái của mình đi theo để đưa dâu và để làm hầu thiếp cho chồng, việc ấy được cho là vinh hạnh).
Về sau, người vợ đích ấy chịu sự giáo hoá của bà Hậu phi Thái Tự, mới ăn năn hối cải bèn rước các cô ấy sang làm thiếp cho chồng. Cho nên người thiếp thấy sông Trường Giang có nhánh tách ra rồi lại nhập vào, mới khởi hứng mà nói rằng, sông Trường Giang còn có sông tự, mà nàng ấy đi lấy chồng, không dắt ta đi theo. Tuy không dắt ta đi theo, nhưng về sau nàng cũng sẽ ăn năn hối cải.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trường Giang có nhánh chảy vòng,
Bỏ em chị đã lấy chồng hôm nay.
Bỏ em chẳng dắt thế này,
Rồi sau chị cũng có ngày ăn năn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Giang rẽ nhánh ra vào.
Thế mà nàng vội vã sao lấy chồng,
Ta theo nàng chẳng dắt cùng.
Về sau nàng sẽ đem lòng ăn năn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời