15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:14

終風 2

終風且霾,
惠然肯來。
莫往莫來,
悠悠我思。

 

Chung phong 2

Chung phong thả mai.
Huệ nhiên khẳng lai.
Mạc vãng mạc lai.
Du du ngã tai (tư).

 

Dịch nghĩa

Suốt ngày gió thổi, lại mưa dông cát bay mù mịt (cũng như chàng suốt ngày cuồng si hung bạo thế ấy).
Nhưng cũng có lúc chàng cũng thuận hoà chịu đến với em
Những lúc chàng chẳng chịu đến, chẳng chịu sang bên em,
Thì em tưởng nhớ xa xôi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

mai: gió mưa cát bụi mịt mù.
huệ: thuận theo.
du du: suy tưởng xa xôi.

Nói suốt ngày gió thổi lại mưa và cát bụi bay mù mịt để so sánh với sự cuồng si mê hoặc của Trang Công. Nhưng chàng cũng có lúc thuận hoà chịu đến với em. Và những lúc chàng chẳng chịu sang, chẳng chịu đến ấy đã khiến em tưởng nhớ xa xôi. Trông đợi đến chồng thắm thiết như thế, bà Trang Khương là người đôn hậu vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió suốt ngày lại thêm bụi cát,
Lúc dịu hiền cũng tạt sang ta.
Khi chàng chẳng đến chẳng qua,
Viển vông em nghĩ xót xa tấc lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suốt ngày mưa gió cát mù qua,
Chàng cũng có khi chịu thuận hoà.
Những lúc bên em chàng chẳng đến,
Thì em tưởng nhớ viễn vông xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời