12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:25

擊鼓 5

于嗟闊兮,
不我活兮。
于嗟洵兮,
不我信兮。

 

Kích cổ 5

Hu ta khoát hề!
Bất ngã hoạt hề!
Hu ta tuân hề!
Bất ngã thân hề!

 

Dịch nghĩa

Than ôi lời hẹn ước xưa trong lúc xa cách!
Thì nay ta lại không được sống sót (ta đành phụ bỏ nàng).
Than ôi, lời hẹn ước đáng tin kia,
Ta chẳng thể thi hành được nữa!


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hu ta: lời than.
khoát: là.
khiết khoát: ý nói xa cách.
hoạt: sống.
tuân: lời hẹn ước, đáng tin.
thân: thi hành lời hẹn ước đáng tin.

Nói rằng: ngày xưa, trước lúc xa cách, đã có lời thề ước với nhau như thế, nhưng nay thì ta không còn sống sót để trở về với nàng. Đã có lòng tín nhiệm là sống với nhau đến già như thế, nhưng nay ta chẳng toại nguyện, tức là ta phải chết mất, không đặng sống còn để về ở với nàng cho trọn lời ước cũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ôi lời hẹn trước khi xa cách,
Đành phụ nàng ta thác từ đây!
Đáng tin lời hẹn bấy nay,
Không thi hành được mảy may với nàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Than ôi lời hẹn ước kia!
Nay đành phụ bởi sắp lìa nhân gian.
Ôi! lời hẹn ước với nàng,
Thi hành chẳng được muôn vàn tiếc thương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời