Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/04/2010 23:35

株林 1

胡為乎株林?
從夏南。
匪適株林,
從夏南。

 

Tru Lâm 1

Hồ vi hồ Tru Lâm ?
Tùng Há Nâm (Nam).
Phỉ thích Tru Lâm.
Từng Há Nâm (Nam).

 

Dịch nghĩa

Vua làm gì ở ấp Tru Lâm ?
Đáp rằng: đi theo chơi với cậu Há Nam.
Chẳng phải ta muốn đi đến ấp Tru Lâm làm gì,
Chỉ vì ta muốn đi theo chơi với cậu Há Nam.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tru Lâm: ấp của họ Há.
Há Nam (đọc Nâm cho hợp vận): Tên tự của Há Trưng Thư (Há Trưng Thư là con của Há Ngự Thúc, đại phu nước Trần và Hạ Cơ, con gái của nước Trịnh. Há Trưng Thư được phong ở đất Tru Lâm). Trần Linh Công thông dâm với mẹ của Há Trưng Thư là Hạ Cơ, sớm tối đến ấp của họ Há, cho nên dân chúng ở đấy nói với nhau rằng: vua làm gì ở đất Tru Lâm vậy? Đáp rằng đi theo chơi với cậu Há Nam (con của Hạ Cơ). Nhưng chẳng phải đến ấp mà riêng là vì cớ đi chơi với cậu Há Nam vậy. Vì thông dâm với nàng Hạ Cơ (mẹ Há Nam), không thể nói ra được, cho nên lấy việc đi chơi với con nàng mà đáp. Lòng trung hậu của nhà thơ như thế ấy.


Theo truyện Xuân Thu, Hạ Cơ là con gái Trịnh Mục Công, gả cho đại phu nưuớc Trần là Há Ngư Thúc.

Linh Công nước Trần và quan đại phu là Khổng Ninh, Nghi Hành Phủ thông dâm với Hạ Cơ. Tiết Dã can, vua không nghe mà giết Tiết Dã.

Về sau, Linh Công rốt cuộc bị con của Hạ Cơ là Há Trưng Thư giết, rồi Trưng Thư bị Sở Trang Công giết chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Làm gì đến ấp Tru Lâm ?
Theo chơi cùng cậu Há Nam đấy mà.
- Tru Lâm nào muốn lân la,
Há Nam giai hảo, ý ta rõ ràng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Há Nâm

Gửi Điệp:
Kinh Thi, T1, tr518, là:

Hồ vi hồ Tru Lâm ?
Tùng Hạ Nam .
Phỉ thích Tru lâm.
Từng Hạ Nam .

Làm gì đến ấp Tru Lâm ?
Theo chơi cùng cậu Hạ Nam đấy mà.
- Tru Lâm nào muốn lân la,
Hạ Nam giao hảo, ý ta rõ ràng.

Xem xong, có thể xoá blook.
Hà Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Vì đâu cứ Chu Lâm ngài tới,
Ngài tới lui vui với Hạ Nam,
Ngài đâu có tới Chu Lâm,
Hạ Nam ngài cố ngài tầm cho ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm gì vua đến Tru Lâm?
Đáp rằng chơi với Há Nam thôi mà.
Tru Lâm ta chẳng lân la,
Chỉ vì ta muốn thăm nhà Há Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời