Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/07/2009 09:58

甫田 1

無田甫田,
維莠驕驕。
無思遠人,
勞心忉忉。

 

Phủ điền 1

Vô điền phủ điền,
Duy dửu cao cao (kiêu kiêu).
Vô tư viễn nhân,
Lao tâm đao đao.

 

Dịch nghĩa

Chớ làm ruộng miếng ruộng to,
Chỉ có cỏ dại mọc rậm rạp.
Chớ nhớ tưởng người ở xa,
Chỉ lao nhọc tâm tư.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

điền (chữ thứ hai, câu I): cày cấy làm ruộng.
phủ: lớn.
dậu: cỏ hại lúa.
kiêu kiêu (đọc cao cao): thịnh vượng lên.
đao đao: sầu khổ lao nhọc.

Bài thơ nầy răn người đương thời ghét việc nhỏ mà lo làm việc to, bỏ việc kề gần mà mưu tính việc xa, sẽ chỉ lao nhọc mà không ra công cán gì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ruộng to cày cấy chớ toan,
Sức làm sao xuể, cỏ lan khắp đồng.
Người xa, xin chớ đợi trông,
Người mà chẳng đến, nhọc lòng khổ tâm!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Khi cày cấy chớ tham ruộng cả,
Tham ruộng nhiều cỏ rả mau lan.
Người dưng xa cách quan san,
Việc chi mà phải lo toan đèo bòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chớ làm ruộng miếng ruộng to,
Cỏ lan mọc dại vì lo chằng toàn.
Nhớ người chớ nhớ chớ màng,
Kẻ xa xôi nhọc muôn vàn tâm tư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời