Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:40

東門之楊 2

東門之楊,
其葉肺肺,
昏以為期,
明星晢晢。

 

Đông môn chi dương 2

Đông môn chi dương,
Kỳ diệp phế phế.
Hôn dĩ vi kỳ,
Minh tinh chế chế.

 

Dịch nghĩa

Cây dương liễu ở cửa phía đông,
Lá của nó rườm rà.
Hẹn hò nhau lúc đêm tối,
Chỉ thấy sao Khải Minh sáng rực.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

phế phế: như tương tương, dáng rườm rà.
chế chế như hoàng hoàng: dáng rất sáng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông dương liễu bên thành,
Lá thì rậm rạp xanh xanh một màu.
Tối trời ước hẹn cùng nhau,
Sao Minh sáng rực từng cao bên trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cửa đông tha thướt cành dương,
Lá tơ óng ả chiều vương bóng tà.
Hẹn nhau sẩm tối la đà,
Sao mai nay đã sáng loà còn chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây dương xanh mướt cửa đông,
Vi vu lả lướt lá lồng gió reo.
Hẹn hò đêm tối vắng teo,
Khải Minh sáng rực còn treo trên cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời