22/09/2020 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi dương 2
東門之楊 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:40

 

Nguyên tác

東門之楊,
其葉肺肺,
昏以為期,
明星晢晢。

Phiên âm

Đông môn chi dương,
Kỳ diệp phế phế.
Hôn dĩ vi kỳ,
Minh tinh chế chế.

Dịch nghĩa

Cây dương liễu ở cửa phía đông,
Lá của nó rườm rà.
Hẹn hò nhau lúc đêm tối,
Chỉ thấy sao Khải Minh sáng rực.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông dương liễu bên thành,
Lá thì rậm rạp xanh xanh một màu.
Tối trời ước hẹn cùng nhau,
Sao Minh sáng rực từng cao bên trời.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

phế phế: như tương tương, dáng rườm rà.
chế chế như hoàng hoàng: dáng rất sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi dương 2