Chưa có đánh giá nào
27 bài thơ
Tạo ngày 06/10/2005 22:11 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/04/2007 18:47 bởi Vanachi
Bân là tên nước. Theo sách Vũ cống, nước Bân ở tại cánh đồng Nguyên Thấp, phía bắc núi Kỳ Sơn. Trong thời nhà Ngu sang nhà Hạ, ông Khí làm chức Hậu Tắc mà được phong ở nước Thai. Đến khi nhà Hạ suy, nghề nông bị bỏ và không chuyên nữa, cho nên con ông Khí là Bất Truất mất chức, phải lánh ở trong vùng rợ Nhung rợ Địch. Rồi Bất Truất sinh ra Cúc Đào, Cúc Đào sinh ra Công Lưu và khôi phục được nghiệp nông của Hậu Tắc, nhân dân vì thế mà được giàu có, lại xem lễ thích nghi của đất đai mà dựng nước ở cái hang đất Bân.

Cháu 10 đời là Thái Vương dời ra ở phía nam núi Kỳ Sơn.
Cháo 11 đời là Văn Vương mới bắt đầu nhận mạng trời.
Cháu 12 đời là Vũ Vương mới làm thiên tử nhà Chu.

Vũ Vương băng, con là Thành Vương lên nối ngôi. Vì tuổi trẻ, Thành Vương không thể trông nom được chính sự,…