Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 20:52

鴟鴞4

予羽譙譙、
予尾翛翛、
予室翹翹、
風雨所漂搖、
予維音嘵嘵�

 

Xi hiêu 4

Dư vũ tiều tiều,
Dư vĩ tiêu tiêu
Dư thất kiều kiều
Phong vũ sở phiêu diêu
Dư duy âm hiêu hiêu.

 

Dịch nghĩa

Lông của ta tàn tệ
Đuôi của ta hư hại
Ổ của ta lại lâm nguy
Vì gió mưa lất lay dao động
Cho nên ta phải gấp rút kêu lên những tiếng thê thảm.


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc tỷ

Tiều tiều: tàn tệ
Tiêu tiêu: hư
Kiều kiều: nguy
Hiêu hiêu: gấp rút

Cũng là lời của chim nói: Lông thì tàn tệ, đuôi thì hư hại để làm thành cái ổ mà chưa xong thì mưa gió xua tới làm cho ổ phải lắt lay dao động, thì ta kêu lên thê thảm, sao lại chẳng gấp rút cho được chớ? Nói như thế để ví với mình đã tiều tụy vì lao nhọc. Nhà Chu lại chưa yên, lại lắm hoạn nạn cứ thừa cơ hội mà xảy ra, thì người làm bài thơ này để báo cho Thành Vương rõ cũng không thể nào không gấp rút được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xác xơ tàn tệ bộ lông
Đuôi ta hư hại đã không còn gì
Ổ ta lại lâm nguy từng chập
Vì mưa lay gió dập tơi bời
Ta kêu thê thảm liên hồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ta nay cánh xác đuôi xơ,
Nhà ta biết mấy nguy cơ hiểm nghèo.
Mưa bay gió giật đến điều,
Xót xa ta bật tiếng kêu não nùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lông ta tàn tệ xác xơ,
Đuôi ta hư hại lơ thơ lông rời.
Ổ ta nguy cấp nửa rồi,
Gió mưa dao động tơi bời lắc lay.
Cho nên ta gấp tỏ bày,
Kêu lên những tiếng báo ngày thảm thê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời