Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:03

九罭1

九罭之魚、
鱒魴。
我覯之子、
袞衣繡裳。

 

Cửu vực 1

Cửu vực chi ngư.
Tôn phòng.
Ngã cấu chi tử.
Cổn y tú thường.

 

Dịch nghĩa

Những con cá mắc vào cái lưới có chín túi
Là cá tôn, cá phòng.
Chu công người mà ta được gặp
Mặc áo cổn và quần thêu.


Chú giải của Chu Hy

Chương nầy thuộc hứng.

Cự vực, lưới có chín túi để cá mắc vào.
Tôn, như cá hổn mà vảy nhỏ, mắt đỏ.
Phòng, cá phòng, đã biết qua trong những bài trước. Cá tôn và cá phòng đều là những loại cá ngon.
Ngã, ta, người ở phía đông tự xưng.
Chi tử, ông ấy, chỉ Chu công.
Cổn y thường, áo quần lễ phục có 9 thứ (5 thứ áo và 4 thứ quần): 1.- lông, 2.-sơn, 3.-hoa trùng, tức chim trĩ, 4.- hoả, 5.- tông di, tức hổ duy, đều là thêu ở áo, 6.- tảo, 7.- phần mễ, 8.- phủ, 9.- phất, đều là thêu ở quần.

Áo cổn của thiên tử thì có thêu vẽ hai con rồng - 1 con thăng lên, 1 con giáng xuống. Áo cổn của Thượng công Đán (Chu công) thì có thêu 1 con rồng giáng xuống. Vì hình đầu con rồng uốn khúc, cho nên gọi cổn - cổn, đồng âm với cổn, quyển là uốn khúc).

Đây cũng là lúc Chu công ở phía đông, người phía đông mừng được gặp ngài, mà nói rằng: cái lưới có chín túi thì có cá tôn, cá phòng. Ta đã gặp được Chu công, thì đã thấy áo cổn và quần thêu của ngài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cá mắc vào lưới nầy chín túi,
Có cá tôn lại với cá phòng.
Ta vừa gặp được Chu công,
Thấy người áo cổn mặc cùng quần thêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Lưới chín túi những mè cùng tổn,
Ta gặp ngài áo cổn quần thêu.
Lưới quăng đầy nhóc tổn mè,
Quần thêu áo cổn chỉnh tề kìa ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắc vào lưới chín túi phong (1),
Những là con cá tôn, phòng, cá ngon.
Người mà ta gặp Chu công,
Quần thêu áo cổn hình rồng giáng lâm.


(1) Phong 封 là bao lại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời