Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:00

破斧2

既破我斧、
又缺我錡。
周公東征、
四國是吪。
哀我人斯、
亦孔之嘉。

 

Phá phủ 2

Ký phá ngã phủ
Hựu khuyết ngã kỳ
Chu Công đông chinh
Tứ quốc thị ngoa
Ai ngã nhân tư
Diệc không chi gia.

 

Dịch nghĩa

Đã hư cây búa lỗ hình thuẫn của ta
Lại mẻ cây đục của ta
Chu Chông đi chinh phạt ở phía đông
Khiến các nước trong bốn phương đều cải hóa theo.
Thì lòng Chu Công đã thương xót bọn quân sĩ chúng ta.
Cũng rất là tốt vậy.


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú

Kỳ (đọc cà cho hợp vận),錡: Cây đục
Ngoa, 吪: cải hoá theo.
Gia, 嘉: tốt lành

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Búa lỗ tròn nay thì đã hỏng,
Cây đục ta cũng đã mẻ rồi.
Chu Công đông phạt bao hồi,
Thảy đều cải hóa khắp nơi chư hầu.
Lòng Chu Công đớn đau thương xót
Đến chúng ta rất tốt đẹp thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Phủ kỳ ta đã mẻ mòn,
Chu Công đông phạt nước non trị bình.
Lòng ngài thương xót sinh linh,
Làm cho cảm phục mông mênh khôn lường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã hư cây búa cán tròn,
Lại còn mẻ đục làm mòn cán long.
Chu Công chinh phạt phía đông
Khiến cho các nước bốn phương theo hầu.
Chu Công quân lính thương nhau,
Cũng là to tát công đầu quốc gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời