29/11/2021 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá phủ 2
破斧2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:00

 

Nguyên tác

既破我斧、
又缺我錡。
周公東征、
四國是吪。
哀我人斯、
亦孔之嘉。

Phiên âm

Ký phá ngã phủ
Hựu khuyết ngã kỳ
Chu Công đông chinh
Tứ quốc thị ngoa
Ai ngã nhân tư
Diệc không chi gia.

Dịch nghĩa

Đã hư cây búa lỗ hình thuẫn của ta
Lại mẻ cây đục của ta
Chu Chông đi chinh phạt ở phía đông
Khiến các nước trong bốn phương đều cải hóa theo.
Thì lòng Chu Công đã thương xót bọn quân sĩ chúng ta.
Cũng rất là tốt vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Búa lỗ tròn nay thì đã hỏng,
Cây đục ta cũng đã mẻ rồi.
Chu Công đông phạt bao hồi,
Thảy đều cải hóa khắp nơi chư hầu.
Lòng Chu Công đớn đau thương xót
Đến chúng ta rất tốt đẹp thay.
Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú

Kỳ (đọc cà cho hợp vận),錡: Cây đục
Ngoa, 吪: cải hoá theo.
Gia, 嘉: tốt lành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phá phủ 2