Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:00

破斧3

既破我斧、
又缺我銶。
周公東征、
四國是遒。
哀我人斯、
亦孔之休。

 

Phá phủ 3

Ký phá ngã phủ
Hựu khuyết ngã cầu
Chu Công đông chinh
Tứ quốc thị tù
Ai ngã nhân tư
Diệc khổng chi hưu.

 

Dịch nghĩa

Đã hư cây búa lỗ hình thuẫn của ta
Lại mẻ cây đục của ta
Chu Chông đi chinh phạt ở phía đông
Khiến các nước trong bốn phương đều cố kết chặt chẽ để tôn thờ nhà Chu.
Thì lòng Chu Công đã thương xót bọn quân sĩ chúng ta.
Cũng rất là đep đẽ vậy.


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú
Cầu: cây đục để đục gỗ
Tù: đoàn kết, củng cố lại.
Hưu: đẹp

Thiên Phá Phủ có 3 chương, mỗi chương 6 câu

Phạm thị nói: Ông Tượng (em cùng cha khác mẹ của ông Thuấn) hàng ngày chỉ tìm cách giết ông Thuấn. Ông Thuấn làm Thiên tử thì lấy đất đai và chức tước phong cho ông Tượng.

Còn Quản thúc Tiên và Thái Thúc Độ (em của Chu Công) mở đường cho Vũ Khang con của vua Trụ nhà Thương làm phảm, Chu Công làm tướng quốc thì giết Quản thúc Tiên và Thái Thúc Độ.

Cách cư xử của vua Thuấn và Chu Công tuy là không đồng nhau, mà đạo lý thì chỉ có một mà thôi. Vì rằng tai họa của ông Tượng gây ra chỉ hại đến một mình ông Thuấn mà thôi, cho nên vua Thuấn phong cho ông Tượng.

Còn Quản và Thái phao lời phỉ báng sẽ nguy hại cho Chu Công mà còn ly gián cả nhà Chu nữa, có tội đối với cả nước, cho nên Chu Công phải giết Quản và Thái đi. Đấy là chẳng phải riêng Chu Công giết hai người ấy mà là cả nước phải giết hai người ấy, thì Chu Công há lại có thể vì tình mà riêng tư hay sao?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Búa lỗ tròn nay thì đã hỏng,
Cây đục ta cũng đã mẻ cùng.
Đông chinh ngàn dặm, Chu Công
Bốn phương đoàn kết phục tùng nhà Châu
Lòng Chu Công xót đau ta thật,
Cũng rõ ràng là rất đẹp thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Phủ cầu ta đã mẻ mòn,
Chu Công đông phạt nước non hoà bình.
Lòng ngài thương xót sinh linh,
Thật là cao đẹp mông mênh khôn lường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã hư cây búa cán tròn,
Lại còn mẻ đục lại mòn cán xong.
Chu Công chinh phạt phía đông
Bốn phương các nước đồng lòng thờ Chu.
Chu Công thương xót quân thù.
Cùng là lê thứ nghìn thu nhớ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời