Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 20:51

鴟鴞3

予手拮据、
予所捋荼、
予所蓄租、
予口卒瘏、
曰予未有室家。

 

Xi hiêu 3

Dư thủ cát cư,
Dư sở loát đồ.
Dư sở súc tô,
Dư khẩu tốt đồ.
Viết dư vị hữu thất gia (cô).

 

Dịch nghĩa

Ta đã làm hai tay và miệng
Cỏ lau mà ta đã lấy
Và đã chứa gom lại dùng để lót ổ.
Miệng ta đau trọn vì ngậm cỏ lau quá nhọc nhằn
Vì rằng ta chưa có cái ổ.


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc tỷ.

Cát cứ: dáng tay và miệng cùng làm
Loát: lấy
Đồ: cỏ hoàng điều, cỏ lau, có thể lót ổ được
Súc: chứa
Tô: tụ lại
Tốt: hết
Đồ: bịnh
Thất gia (đọc cô cho hợp vận): cái ổ

Cũng là lời của chim nói: Khi bắt đâu làm ổ, thì phải làm việc cả tay và miệng để lấy cỏ lau chứa gom lại, lao khổ cho đến nỗi phải đau hết cả vì cái ổ làm chưa xong. Nói như thế để ví vời mình trong những ngày trước đã phải khó nhọc như thế vì cớ nhà Chu mới tạo lập chưa thành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ta làm cả mỏ lẫn tay
Đem về cực khổ lau này riêng ta
Gom tụ lại để mà lót ổ
Miệng đau vì ngậm cỏ chẳng rời
Chỉ vì chưa có ổ thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ta đây chân quắp mỏ tha,
Tha rau tha cỏ biết là bao nhiêu.
Mỏ đau hàm sái đã nhiều,
Cửa nhà vẫn hãy trăm chiều ngổn ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đây chân quắp miệng tha,
Cỏ lau ta lấy biết là bao nhiêu.
Miệng ta đau trọn ngậm nhiều,
Chỉ vì chưa tổ là điều khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời