18/04/2024 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xi hiêu 3
鴟鴞3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 20:51

 

Nguyên tác

予手拮据、
予所捋荼、
予所蓄租、
予口卒瘏、
曰予未有室家。

Phiên âm

Dư thủ cát cư,
Dư sở loát đồ.
Dư sở súc tô,
Dư khẩu tốt đồ.
Viết dư vị hữu thất gia (cô).

Dịch nghĩa

Ta đã làm hai tay và miệng
Cỏ lau mà ta đã lấy
Và đã chứa gom lại dùng để lót ổ.
Miệng ta đau trọn vì ngậm cỏ lau quá nhọc nhằn
Vì rằng ta chưa có cái ổ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ta làm cả mỏ lẫn tay
Đem về cực khổ lau này riêng ta
Gom tụ lại để mà lót ổ
Miệng đau vì ngậm cỏ chẳng rời
Chỉ vì chưa có ổ thôi.
Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc tỷ.

Cát cứ: dáng tay và miệng cùng làm
Loát: lấy
Đồ: cỏ hoàng điều, cỏ lau, có thể lót ổ được
Súc: chứa
Tô: tụ lại
Tốt: hết
Đồ: bịnh
Thất gia (đọc cô cho hợp vận): cái ổ

Cũng là lời của chim nói: Khi bắt đâu làm ổ, thì phải làm việc cả tay và miệng để lấy cỏ lau chứa gom lại, lao khổ cho đến nỗi phải đau hết cả vì cái ổ làm chưa xong. Nói như thế để ví vời mình trong những ngày trước đã phải khó nhọc như thế vì cớ nhà Chu mới tạo lập chưa thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xi hiêu 3