Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 20:57

東山4

我徂東山、
慆慆不歸。
我來自東、
零雨其濛。
倉庚于飛、
熠燿其羽。
之子于歸、
皇駁其馬。
親結其縭、
九十其儀。
其新孔嘉、
其舊如之何。

 

Đông Sơn 4

Ngã tồ Đông Sơn
Thao thao bất quy
Ngã lai tự đông
Linh vũ kỳ mông
Thương canh vu phi
Dực diệu kỳ vũ
Chi tử vu quy
Hoàng bác kỳ mã
Thân kết kỳ ly
Cửu thập kỳ nghi
Kỳ tân khổng gia
Kỳ cựu như chi hà?

 

Dịch nghĩa

Ta đi đánh giặc ở Đông Sơn
Lâu rồi mà không trở về
Ta từ phía đông mà đến
Mưa rơi lác đác
Chim thương canh (hoàng ly) bay
Sắc lông tươi sáng
Nàng ấy đi lấy chồng
Xe rước dâu thì thắng ngựa vàng đốm trắng và ngựa đỏ đốm trắng
Bà mẹ thì giắt thắt lưng cho nàng
Nghi lễ nhiều đến chín mười thứ
Những quân sĩ trở về mới lập gia đình thì rất vui thích
Còn những quân sĩ trước đã có gia đình rồi, nay vợ chồng cũng gặp nhau thì vui thích biết là dường nào?


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú mà hứng.
Chim thương canh (hoàng ly) bay là mùa cưới gả.

Dực diệu: tươi sáng
Hoàng: ngựa sắc lông vàng trắng lẫn lộn nhau
Bác: Ngựa sắc đỏ có lộn đốm trắng.
Ly (có thể đọc là la): Sợi dây để thắt ngang lưng. Mẹ sửa soạn cho con gái, lấy áo mặc vào cho và lấy khăn thắt vào lưng.
Cửu thập kỳ nghi (có thể đọc là nga): Chín mười lễ, ý nói nhiều nghi lễ.

Phô bày những vật được thấy theo thời tiết để khởi hứng mà nói rằng: Những quân sĩ đi đánh giặc phía đông trở về, kẻ chưa lập gia đình lo việc cưới hỏi cho kịp thời, thì rất là vui đẹp. Còn kẻ đã có gia đình rồi, thì khi vợ chồng gặp lại nhau, mừng vui biết là dường nào?

Thiên Đông Sơn có 4 chương, mỗi chương 12 câu

Bài tự ở sách Mao Thi nói rằng: Chương I nói quân đội trở về được hoàn toàn không người chết – Chương II nói quân sĩ trở về chưa đến nhà mà đã trông nhớ - Chương III nói gia đình trông đợi anh trở về - Chương IV thì vui mừng cho trai gái thành vợ chồng được kịp thời.

Người quân tử đã sai khiến được dân, vì biết đến tình ý của dân mà thương xót nỗi nhọc nhằn lao khổ của dân, cho nên dân mới được vui.

Khiến cho dân vui lòng để sai khiến, dân quên việc chết chóc ngoài chiến trận mà nghe theo, thì chỉ có bài thơ Đông Sơn này là khiến dân được việc ấy hay sao? Kẻ ngu này nói hoàn toàn (về chương I) là ý quân đội được toàn vẹn trở về, không có nỗi khổ tâm kẻ chết người bị thương – nói trông nhớ (về chương II) là ý về chưa đến nhà nên mới trông nhớ, có lòng sầu hận – nói gia đình chờ anh, trai gái thành vợ chồng kịp thời, thì toàn là những điều mà trong lòng mong ước chẳng dám nói ra. Ấy là người bực trên thừa lúc trước khi chưa phát ra mà ca vịnh để an ủi những nỗi nhọc nhằn khổ sở của dân, thì lòng hân hoan cảm kích của dân sẽ thấm thía biết là dường nào? Vì rằng những bài thơ an ủi ngày xưa đều là như thế, giữa kẻ trên người dưới, tâm tình và ý chí tin tương lẫn nhau. Tuy giữa cha con trong nhà nói chuyện với nhau cũng không ngoài lẽ ấy. Bởi vậy mới duy trì củng cố được hằng ngàn năm cũng không có một sớm nào đổ vỡ vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đến Đông Sơn ta đi chinh phạt
Không trở về lâu thật đấy mà
Từ phương đông vội tách xa
Đi về lác đác mưa sa dậm dài
Chim thương canh lướt bay thấp thoáng
Đẹp xinh và tươi sáng sắc lông
Có người con gái lấy chồng
Rước dâu hai thứ ngựa bông đỏ vàng
Mẹ thì giắt cho nàng lưng đái
Nghi lễ nhiều đã tới chín mười
Vui thay mới cưới những người!
Vợ chồng cũ gặp mừng thời xiết bao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ta từ nhẹ bước chinh yên,
Năm qua tháng lại triền miên chẳng về.
Những từ trở bóng chinh kỳ,
Mưa bay lất phất lâm li mấy hồi.
Con oanh bay lượn rong chơi,
Lấp loa lấp loáng như phơi cánh vàng.
Vu quy óng ả mấy nàng,
Ngựa vàng ngựa đỏ đàng hoàng đón đưa.
Ân cần mẹ thắt khăn tua,
Chín mười thôi thế đã vừa tiện nghi.
Tình nay nếu đáng chuốc vì,
Duyên xưa thắm thiết nói chi cho cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đi đánh giặc Đông Sơn,
Lâu rồi không có nguồn cơn để về.
Ta từ đông đến mải mê,
Mưa rơi lác đác ủ ê bầu trời.
Hoàng ly bay lượn rong chơi,
Sắc lông lấp loáng sáng tươi ánh hồng.
Hôm nay nàng ấy lấy chồng,
Rước dâu thắng ngựa trắng, hồng, vàng lan.
Thắt lưng mẹ giắt cho nàng,
Lễ nghi nhiều chín mười hàng thứ theo.
Lính về lấy vợ vui nhiều,
Chinh phu chinh phụ gặp điều vui thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời