Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 10:08

山有樞 2

山有栲,
隰有杻。
子有廷內,
弗灑弗掃;
子有鍾鼓,
弗鼓弗考。
宛其死矣,
他人是保。

 

Sơn hữu xu 2

Sơn hữu khứ (khảo),
Thấp hữu nữu.
Tử hữu đình nội.
Phất sái phất tẩu (tảo).
Tử hữu chung cổ,
Phất cổ phất khứu (khảo).
Uyển kỳ tử hĩ,
Tha nhân thị bẩu (bảo).

 

Dịch nghĩa

Trên núi thì có cây khảo,
Dưới thấy thì có cây nữu.
Ngài có triều đình,
Mà không rưới nước, không quét sạch,
Ngài có chuông trống,
Mà không dộng, không đánh.
Nhỡ ngài đo ra mà chết,
Người khác sẽ giành lấy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

khảo (đọc khứu cho hợp vận): cây sơn sư, giống như cây sư, màu hơi trắng, lá hẹp hơn.
nữu: cây ức, lá giống lá hạnh mà nhọn, màu trắng, da cây thì thật đỏ, sớ cây thì phần nhiều gút mắc ít khi suông sẻ, gỗ có thể làm cán cung.
khảo (đọc khứu cho hợp vận): đánh.
bảo: chiếm lấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi kia cây khảo mọc lên,
Thấp thì cây nữu lại chen mọc đầy.
Triều đình kia cũng của ngài,
Mà không rưới nước cùng sai quyét chùi.
Trống chuông ngài có kia rồi,
Không hề khua đánh, sắm thời uổng công.
Nhỡ khi ngài chết vừa xong,
Người ta sẽ đến chiếm dùng sướng thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đầu non bóng khảo xanh om,
Dưới đồng nữu mọc mấy chòm tốt tươi.
Ấy ai nhà cửa trong ngoài,
Mà sao chẳng quét chẳng chùi bấy nay.
Ấy ai chuông trống có đầy,
Trống kia chẳng đánh chuông này chẳng rung.
Phù sinh mấy chốc mà xong,
Của mình mang để người dùng tiếc thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên non cây khảo mọc đầy,
Dưới đồng cây nữu chen dầy mọc lên.
Triều đình ngài có một bên,
Mà không rưới nước, không thèm quét sao?
Trống chuông ngài có thuở nào,
Mà không dộng, đánh có thời ích chi.
Nhỡ ngài đơ chết ra thì,
Người ta giành lấy còn gì nữa đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời