15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:27

草蟲 2

陟彼南山、
言采其蕨。
未見君子、
憂心惙惙。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則說。

 

Thảo trùng 2

Trắc bỉ Nam sơn,
Ngôn thái kỳ quyết.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm chuyết chuyết.
Diệc ký kiến chỉ,
Diệc ký cấu chỉ,
Ngã tâm tắc duyệt.

 

Dịch nghĩa

Lên trên núi Nam kia,
Nói là hái rau quyết.
Chưa thấy được chồng,
Thì lòng buồn rầu.
Nếu đã thấy được chồng,
Nếu đã gặp được chồng,
Thì lòng ta vui đẹp.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Lên núi Nam là thác cớ để trông về phía chồng.

quyết: rau biết, lúc mới mọc chưa có lá thì ăn được, cũng là cảm đến sự biến thay của vạn vật theo thời tiết.
chuyết: dáng ưu buồn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi nam kia bước lên cao.
Nói là đi hái ngọn rau quyết dùng.
Lúc mà chưa thấy được chồng
Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng ddax được hồi gặp nhau,
Thì lòng vui đẹp xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bước lên trên núi nam cao,
Nói là để hái ngọn rau quyết về.
Chồng chưa vê được nơi quê,
Thì lòng buồn bả thảm thê vô cùng.
Nếu mà thấy được mặt chồng,
Hoặc chồng đã gặp được trong dịp này,
Thì lòng ta đẹp vui thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời