08/12/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảo trùng 2
草蟲 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:27

 

Nguyên tác

陟彼南山、
言采其蕨。
未見君子、
憂心惙惙。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則說。

Phiên âm

Trắc bỉ nam sơn,
Ngôn thái kỳ quyết.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm chuyết chuyết.
Diệc ký kiến chỉ,
Diệc ký cấu chỉ,
Ngã tâm tắc duyệt.

Dịch nghĩa

Lên trên núi nam kia,
Nói là hái rau quyết.
Chưa thấy được chồng,
Thì lòng buồn rầu.
Nếu đã thấy được chồng,
Nếu đã gặp được chồng,
Thì lòng ta vui đẹp.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi nam kia bước lên cao.
Nói là đi hái ngọn rau quyết dùng.
Lúc mà chưa thấy được chồng
Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng ddax được hồi gặp nhau,
Thì lòng vui đẹp xiết bao!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Lên núi nam là thác cớ để trông về phía chồng.

quyết: rau biết, lúc mới mọc chưa có lá thì ăn được, cũng là cảm đến sự biến thay của vạn vật theo thời tiết.
chuyết: dáng ưu buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thảo trùng 2