Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:29

凱風 3

爰有寒泉,
在浚之下。
有子七人,
母氏勞苦。

 

Khải phong 3

Viên hữu hàn tuyền,
Tại Tuấn chi hộ (hạ).
Hữu tử thất nhân,
Mẫu thị lao khổ.

 

Dịch nghĩa

Nơi đó có dòng suối lạnh,
Ở dưới ấp Tuấn nước Vệ (còn có thể doanh dưỡng hữu ích cho người ở vùng ấy).
Huống chi có bảy đứa con,
Mẹ chúng ta phải lao khổ (vì chúng ta làm con không phụng sự được gì).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Tuấn: tên một ấp của nước Vệ.

Các người con tự trách mình, nói rằng dòng suối lạnh ở ấp Tuấn của nước Vệ còn có thể doanh dưỡng bổ ích cho ấp Tuấn, huống chi chúng ta là bảy người con, trái lại chẳng phụng sự mẹ được, để khiến mẹ phải khổ nhọc hay sao? Do đó mới kín đáo chỉ vào việc ấy mà tự trách mình một cách đau đớn và nghiêm khắc để cảm động lòng mẹ.

Mẹ vì phong tục dâm loạn lưu hành mà không kềm giữ được mình, khiến các con phải tự trách, nhưng chỉ lấy lời lẽ là không phụng sự được mẹ, khiến mẹ phải lao khổ để khéo léo nhẹ nhành can gián, không muốn điều xấu xa của mẹ bộc lộ ra. Thật là con có hiếu vậy. Chương sau cũng phỏng theo đấy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nước suối lạnh một dòng tuôn chảy,
Dưới Tuấn đều nhờ đấy tốy tươi.
Mẹ ta con có bảy người,
Thế mà phải chịu một đời khổ đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có dòng suối lạnh nơi này,
Dưỡng nuôi ấp Tuấn, Vệ  bày cây tươi.
Huống chi có bảy con rồi,
Mẹ ta phải khổ một đời vì con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời