01/04/2023 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khải phong 3
凱風 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:29

 

Nguyên tác

爰有寒泉,
在浚之下。
有子七人,
母氏勞苦。

Phiên âm

Viên hữu hàn tuyền,
Tại Tuấn chi hộ (hạ).
Hữu tử thất nhân,
Mẫu thị lao khổ.

Dịch nghĩa

Nơi đó có dòng suối lạnh,
Ở dưới ấp Tuấn nước Vệ (còn có thể doanh dưỡng hữu ích cho người ở vùng ấy).
Huống chi có bảy đứa con,
Mẹ chúng ta phải lao khổ (vì chúng ta làm con không phụng sự được gì).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nước suối lạnh một dòng tuôn chảy,
Dưới Tuấn đều nhờ đấy tốy tươi.
Mẹ ta con có bảy người,
Thế mà phải chịu một đời khổ đau.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Tuấn: tên một ấp của nước Vệ.

Các người con tự trách mình, nói rằng dòng suối lạnh ở ấp Tuấn của nước Vệ còn có thể doanh dưỡng bổ ích cho ấp Tuấn, huống chi chúng ta là bảy người con, trái lại chẳng phụng sự mẹ được, để khiến mẹ phải khổ nhọc hay sao? Do đó mới kín đáo chỉ vào việc ấy mà tự trách mình một cách đau đớn và nghiêm khắc để cảm động lòng mẹ.

Mẹ vì phong tục dâm loạn lưu hành mà không kềm giữ được mình, khiến các con phải tự trách, nhưng chỉ lấy lời lẽ là không phụng sự được mẹ, khiến mẹ phải lao khổ để khéo léo nhẹ nhành can gián, không muốn điều xấu xa của mẹ bộc lộ ra. Thật là con có hiếu vậy. Chương sau cũng phỏng theo đấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Khải phong 3